Polecamy książkę

zmierzch tudorow

Sephora Beauty Lab

SEPHORA BL

Kalendarium

June 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Najciekawsze pomniki przyrody ożywionej:

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Do pomników przyrody ożywionej należą: pojedyncze krzewy, drzewa i grupy drzew odznaczające się sędziwym wiekiem, wielkością, niezwykłymi kształtami lub innymi cechami, a także zabytkowe aleje drzew.Najciekawsze pomniki przyrody ożywionej


Buk Dziadek (Buk Alfons)

 

Buk zwyczajny w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim w gminie Mikstat, niedaleko miejscowości Przedborów, w leśnictwie Wanda.

 

Najgrubszy buk zwyczajny w Polsce. Drzewo rośnie na terenie zalesionego niegdyś majątku rolnego. W sąsiedztwie rośnie 100 - letni drzewostan dębowy z podszytem grabowym. Pokrój drzewa jest typowy dla gatunku. Z racji tego, że przez wiele lat rósł na otwartej przestrzeni, odznacza się silnie rozwiniętymi konarami bocznymi. Pień rozwidla się na wysokości 1,8 m. Drzewo jest osłabione, gdyż wiele konarów zostało odłamanych.
Na korze buka wielokrotnie zaznaczano swoją obecność, najstarsze ślady pochodzą z początku XX w., z tego względu drzewo nazywane Dziadkiem.
Druga funkcjonująca nazwa buka to Alfons, dlatego że u jego podnóża spotykały się zakochane pary.

 
 

Cis Henrykowski

 

 

Najstarszy cis pospolity w Polsce, starszy niż cisy Raciborskiego. Jego wiek szacuje się na 1200-1300 lat.

 

Cis Henrykowski rośnie oparty w bezpośrednim sąsiedztwie domu nr 293 we wsi Henryków Lubański niedaleko Bolesławca (Dolny Śląsk).

 

Pierwotnie cis posiadał trzy strzały, z których jedna odłamała się na początku XX wieku. Niestety w ostatnich latach drugiego tysiąclecia kondycja cisa uległa pogorszeniu. Z trzech strzał pozostała już tylko jedna, całkowicie pusta w środku.

 

Zachowany do dziś fragment pnia przypomina masywną rynnę, półotwartą, zbudowaną z kilkunastocentymetrowej warstwy drewna. Od wewnątrz ścianki pnia wzmocnione są stalowymi prętami zabezpieczającymi pozostały fragment strzały przed rozłamaniem. Na zewnętrznej powierzchni pnia kora jest zdrowa i nie nosi śladów urazów mechanicznych. Korona drzewa jest gęsta, nie zawiera suchoczubów.

 

W zadarnionym gruncie obok drzewa tkwią resztki olbrzymiego niegdyś pnia. Przed laty liczył on w obwodzie pierśnicowym 512 cm.

 
 

Cisy Raciborskiego

 

Cisy rosnące na północno - zachodnim stoku Babicy w Harbutowicach. Ich wiek szacuje się na około 1000 lat. Są to jedne z najstarszych drzew w Polsce, prawnie chronione od 1934 r., wpisane do Katalogu Zabytków Przyrody, a od 1954 r. - pomniki przyrody na mocy aktu prawnego wydanego przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie.
Jako jedne z pięciu najstarszych drzew w Polsce rosną na terenie wsi Harbutowice, którą dawniej porastała puszcza. Cisy charakteryzują się twardym, ciężkim drewnem o twardzieli wiśniowobrązowej, wąskosłoiste, odporne na gnicie. Drewno cisa od dawna cenione, było używane do wyrobu łuków, kusz itp., wskutek tego prawie całkowicie wytępione.
Nazwę swą zawdzięczają swojemu odkrywcy, profesorowi Marianowi Raciborskiemu (1863-1917), który należał do pionierów ochrony przyrody w Polsce. Większy, a zarazem starszy z nich to okaz żeński o obwodzie około 3 m i wysokości 15 m. Jego wiek szacuje się pomiędzy 1200 a 2000 lat. Drugi, niższy i zarazem młodszy, to okaz męski, którego wiek szacuje się na około 650-1000 lat. Inne mniej okazałe cisy można oglądać również w Harbutowicach na terenie kilku przysiółków o nazwach: Batorówka, Kozakówka, Szczerbakówka.

 
 

Jesion z Motarzyna

 

Najstarszy i największy Jesion wyniosły w Polsce. Rośnie we wsi Motarzyno w gminie Dębnica Kaszubska w otoczeniu innych starych drzew w parku podworskim. Ma ponad 40 lat, 715 cm obwodu (na wysokości 130cm). Średnica pierśnicy drzewa to 227,5 cm. Wysokosć wynosi 28m.

 
 

Krzywy Las

 

 

Pomnik przyrody o powierzchni ok. 1,7 ha, znajdujący się w okolicach nowego osiedla wsi Nowe Czarnowo i Elektrowni Dolna Odra, w powiecie gryfińskim (województwo zachodniopomorskie).

 

Obszar ten został tak nazwany, ze względu na rosnące w tym miejscu ok. 400 zdeformowanych sosen. Drzewa te są wygięte na ok. 90° od ok. 20 cm nad ziemią, a krzywizna u niektórych dochodzi do wysokości 3 m. Ich wysokość całkowita sięga ok. 11-12 m, a wiek szacowany jest na ok. od 70 do 80 lat.

 

Najbardziej znaną teorią jest, że drzewa zostały tak ukształtowane w wyniku celowej działalności ludzi, którzy hodowali je specjalnie do celów stolarskich, takich jak budowa mebli, łodzi itp.

 

Przez ten teren prowadzi  czerwony szlak turystyczny z Gryfina do Mieszkowic.

 
 

Lipa Dobrosława

 

Lipa drobnolistna w województwie wielkopolskim, w powiecie wałeckim w gminie Człopa, w miejscowości Jaglice, w leśnictwie Zielony Stok.
Najgrubsza lipa drobnolistna w Polsce. Obwód w pierśnicy na wysokości 1,3 metra wynosi 817 cm, wysokość 25 m. Drzewo ma jeden pień główny, który na wysokości 3 m rozwidla się. Oprócz tego od północno-zachodniej strony, ze wspólnego korzenia wyrastają dwa dużo mniejsze pnie. Pokrój drzewa jest typowy dla gatunku, a korona gęsta.

W lipcu i sierpniu 2005 r. lipa była konserwowana - z jej wnętrza usunięto dwie przyczepy gruzu i żwiru. Obecnie pień w środku jest częściowo pusty.

 
 

Topola Lesznowska

 

Topola biała (białodrzew) uznawana za najgrubsze drzewo w Polsce. Znajduje się w parku Karpinek na terenie miejscowości Leszno w powiecie warszawskim zachodnim. Obwód w najgrubszym miejscu (10 cm nad ziemią) wynosi ponad 15 m.

 

Drzewo to miało kiedyś 5 konarów, obecnie pozostały 4, w tym jeden martwy.

 

© 2009-2014 Wypoczynet.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron internetowych netsites.pl
Opublikowane na stronach Wypoczynet.pl informacje oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.