Polecamy książkę

zmierzch tudorow

Sephora Beauty Lab

SEPHORA BL

Kalendarium

June 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Słowniczek nurka

Prezentujemy wybrane wyrażenia używane przez nurków, zachęcamy naszych czytelników do rozbudowy tego słowniczka. Hasła i opisy ich znaczenia, prosimy nadsyłać na adres redakcji. Na aktywnych czytelników, czekają nagrody.


hasło opis
algorytm dekompresyjny

metoda obliczeń dekompresji, istnieje kilka modeli dekompresyjnych: neo-haldanowskie, RGBM - Reduced Gradient Bubble Model, VPM - Varying Permeability Model

back gas

gaz “na plecach” – gaz sprężony w cylindrach znajdujących się na plecach, zwykle mieszanka o najniższej zawartości tlenu stosowana w fazie dennej nurkowania

back kick

pływanie do tyłu

deep stops

głębokie przystanki dekompresyjne to obecnie standardowa procedura dla każdego nurka technicznego; głębokość pierwszego przystanku oraz następnych zależy od przyjętego modelu dekompresyjnego

deko

skrót od dekompresji

frog kick

pływanie specjalną żabką

gaz

ogólne określenie na mieszankę oddechową o dowolnym składzie procentowym

gas blender

osoba przeszkolona w przygotowywaniu mieszanin oddechowych - może wykonać dowolny nitrox lub trimix; pod hasłem Gas blender kryje się również kurs mieszania gazów np. w DSAT

helioks

mieszanka helu z niewielką (rzędu kilku procent) zawartością tlenu, mieszanka oddechowa używana do nurkowania na głębokościach od 60 metrów do ponad 100 metrów

helikopter

zawracanie w miejscu

Hoghartian

określenie na standardową konfigurację sprzętową do nurkowania technicznego

hiperoksyczny gaz

gaz zawierający ponad 21% tlenu

hipoksyczny gaz

gaz zawierający mniej niż 21% tlenu

normoksyczny gaz

gaz zawierający 21% tlenu

komputer nurkowy

powinien stanowić wyposażenie każdego nurka, używanie tabel dekompresyjnych jest obecnie bardzo rzadkie; komputery nurkowe pozwalają na znaczne wydłużenie czasu nurkowania dzięki liczeniu dekompresji dla rzeczywistego profilu nurkowania a nie jak to się dzieje w przypadku tabel - prostokątnego; do nurkowań technicznych większość komputerów nurkowych się nie nadaje, z powodu braku możliwości zmiany gazów w trakcie nurkowania. Należy zakupić komputer wielogazowy; kupując komputer nurkowy warto sprawdzić czy posiada funkcję gauge (wskaźnika) - wskazywania głębokości i czasu bez liczenia dekompresji

komputer wielogazowy

komputer pozwalający na zmianę mieszanki oddechowej w trakcie nurkowania; najprostsze modele posiadają możliwość zaprogramowania dwóch mieszanek (tylko powietrze i nitrox), modele najbardziej zaawansowane do kilkudziesięciu mieszanek - powietrze, nitrox, trimix)

kontrdyfuzja izobaryczna

oznacza dyfuzję (przenikanie) gazów w przeciwnych kierunkach przy niezmiennym ciśnieniu otoczenia; możemy mówić o kontrdyfuzji izobarycznej w zasadzie dowolnego gazu inertnego używanego w trakcie nurkowania, najczęściej jest mowa o  helu i azocie, ale niektórzy wspominają również o argonie; kontrdyfuzja izobaryczna nie zachodzi na na poziomie komórkowym lecz subkomórkowym

lina Jona

cienka linka służąca do przypięcia się do liny (łańcucha) kotwicznej podczas przystanków dekompresyjnych

MOD

maksymalna głębokość operacyjna dla danego gazu, najważniejsza informacja na butlach dekomprsynych - określenie w metrach maksymalnej głębokości na jakiej można korzystać z danej mieszanki oddechowej; wyznacznikiem jest tutaj maksymalne dopuszczalne ciśnienie parcjalne tlenu

NO TOX

procedura zmiany gazów, wykonywana zawsze kiedy zmieniamy gaz w trakcie nurkowania, procedura wykonywana przeważnie w trakcie wynurzania, choć przy nurkowaniach na mieszankach hipoksycznych również w czasie zanurzania

profil prawidłowy nurkowania

płetwonurek na początku nurkowania osiąga maksymalną głębokość i pozostaje na niej lub powoli zmniejsza głębokość, aż do rozpoczęcia wynurzania. Najważniejsze, aby zacząć nurkowanie od głębokości największej, bardzo ważne jest również aby profil był maksymalnie płaski

przerwy powietrzne

air breaks -  okresowa zmiana mieszanki oddechowej o wysokim ciśnieniu parcjalnym tlenu  (1,6at) na mieszankę, w której ciśnienie parcjalne tlenu jest dużo mniejsze w czasie wykonywania dekompresji przyśpieszonej (akcelerowanej)

program dekompresyjny

program na komputer PC, pomagający zaplanować i wyliczyć dekompresję

przeskoczyć przystanek

pominąć przystanek dekompresyjny z powodu błędu lub niebezpieczeństwa

runtime

uwieńczeniem planowania nurkowania (misji) jest runtime, to nasz podwodny rozkład jazdy; Runtime określa cały przebieg nurkowania od zanurzenia do wynurzenia, określa jasno, gdzie powinniśmy się znajdować w danej minucie nurkowania, może być tworzony dla płytkich jak i głębokich nurkować, ze zmianą lub bez zmiany gazów dekompresyjnych

SAC

wskaźnik powierzchniowego zużycia gazu - informacja niezbędna do prawidłowego zaplanowania ilości gazów potrzebnych do nurkowania

S-drill

procedura dzielenia się gazem z partnerem ("S" od "safety" - bezpieczeństwo)

V-drill

ćwiczenie polegające na kontrolowanym zakręceniu i odkręceniu wszystkich zaworów w pewnej określonej kolejności; przygotowuje do sytuacji niekontrolowanego wypływu gazu

spadochroniarz

zatrzymanie w bezruchu

stage

cylinder z gazem najczęściej dekompresyjnym podwieszany do D-ringów uprzęży; Stage mogą być mocowane tylko po lewej stronie lub po obu stronach ciała. Na stage najlepiej nadają się butle aluminiowe o pojemności od 7-12l

trimiks

mieszanina helu, azotu i tlenu; mieszanka oddechowa używana przy głębokościach ponad 100m

wystrzelić bojkę

napełnić bojkę dekompresyjną gazem i wypuścić ją aby mogła wypłynąć na powierzchnię, boją podczepiona jest do kołowrotka lub szpulki


Więcej informacji o podanych hasłach znajdziesz na www.nurkomania.pl
© 2009-2014 Wypoczynet.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron internetowych netsites.pl
Opublikowane na stronach Wypoczynet.pl informacje oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.